Pogosto vprašanje

V:
Kaj je apostille?
O:
Apostille je potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in žiga ali pečata na listini. Opravi jo pristojni organ države izvora listine, ki se bo uporabljala v drugi državi in se ne navezuje na vsebino same listine. Potrditev oziroma apostille se na listino odtisne, pripne ali priveže. Apostille lahko izda le pristojni organ države, ki je listino izdala, za uporabo v drugi državi članici haaške Konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih listin z dne 5. 10. 1961.

Da bi se izognili proceduri diplomatskega ali konzularnega potrjevanja tujih listin (tako imenovana »dolga overitev« oziroma legalizacija), so nekatere države podpisale haaško Konvencijo o odpravi legalizacije tujih javnih listin z dne 5. 10. 1961 in jo nadomestile z žigom apostille. Listin, ki so opremljene s tem žigom v državah podpisnicah haaške konvencije ni potrebno dodatno overiti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (118):

Da

Ne

Delno