Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

Za potrebe upravnih postopkov lahko overitev podpisov, prepisov in kopij opravimo na upravnih enotah.

Z overitvijo lastnoročnega podpisa potrdimo njegovo pristnost, z overitvijo prepisa ali kopije pa njegovo istovetnost z izvirnimi listinami. Overitev pa v nobenem primeru ne potrjuje resničnosti podatkov v listinah.

Overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

Možni načini oddaje:
  • osebno

Overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije, ki jo opravimo na upravnih enotah v Republiki Sloveniji je enakovredna notarski overitvi, a namenjena zgolj uporabi v upravnih postopkih. Overitev lahko opravite na katerikoli upravni enoti, ne glede na kraj stalnega ali začasnega prebivališča.


Predlagatelji overitve lastnoročnega podpisa morate pred uradno osebo podpisati listino ali priznati podpis na listini kot svoj. Če uradna oseba ugotovi pristnost podpisa in njegovo istovetnost s podpisom na listini, s potrdilom overi podpis in postopek vpiše v evidenco overitev.


Pri overitvi prepisa ali kopije uradna oseba skrbno preveri prepis ali kopijo dokumenta z izvirno listino. Če se prepis ali kopija v celoti ujemata z izvirnikom, ju s potrdilom overi in overitev vpiše v evidenco.


Elektronsko overitev kopij fizičnih dokumentov opravimo na podlagi izvirnika, ki ga upravna enota shrani v predpisani elektronski obliki in podpiše z varnim elektronskim podpisom. Overitev vpišemo v evidenco, elektronsko overjeno kopijo pa pošljemo na elektronski naslov, ki ga določite naročniki storitve.

Uporabne povezave

POVRATNE INFORMACIJE