Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kaj lahko storim, če zahtevanih podatkov ne prejmem oz. če moji zahtevi ali ugovoru ni ugodeno?
1. Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Zoper molk upravljavca (tj. če posamezniku ne odgovori v zakonskem roku) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec. Pritožba zaradi molka upravljavca se vloži pri Informacijskem pooblaščencu (roka za pritožbo v tem primeru ni). Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora. Če gre za upravljavca v zasebnem sektorju, se pritožba vloži neposredno pri Informacijskem pooblaščencu.

2. Dopolnitev, popravek in izbris lastnih osebnih podatkov

Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov mora upravljavec osebnih podatkov opraviti v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti vlagatelja zahteve ali ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storil. V istem roku mora odločiti o ugovoru. Če upravljavec osebnih podatkov ne ravna tako, se šteje, da je zahteva zavrnjena. Če upravljavec osebnih podatkov sam ugotovi, da so osebni podatki nepopolni, netočni ali neažurni, jih dopolni ali popravi in o tem obvesti posameznika, če zakon ne določa drugače. Pritožba zoper odločitev upravljavca ni možna, možno je le sodno varstvo.

3. Ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi prevladujočih interesov

Če upravljavec ne ugodi ugovoru, lahko posameznik, ki je vložil ugovor, zahteva, da o obdelavi v skladu s četrtim odstavkom 9. člena oziroma tretjim odstavkom 10. člena ZVOP-1 odloči Informacijski pooblaščenec. Posameznik lahko vloži zahtevo v sedmih dneh od vročitve odločitve o ugovoru.
POVRATNE INFORMACIJE