Pogosto vprašanje

V:
Kakšna fotografija je ustrezna za izdajo potnega lista?
O:
Vlogi je potrebno priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo. Fotografirani morate biti od spredaj, z odkritim čelom, brezklobuka, čepice ali rute, razen izjemoma. Podoba obraza od temena do brademora zajemati 70 % celotne fotografije. Na fotografiji mora biti tudi ustrezno ozadje, osvetlitev in resolucija. Fotografija mora biti primerna za biometrični zajem, zato je pomembna tudi velikost in pozicija obraza ter izraz na obrazu, ki mora biti nevtralen, usta morajo biti zaprta.

Vlogi lahko predložite tudi potrdilo e-fotografa z referenčno številko fotografije, ki se hrani v posebnem odložišču v digitalni obliki.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (89):

Da

Ne

Delno