Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko naprej uporabljam potni list, ki sem ga naznanil kot pogrešan in sem ga kasneje našel?
O:
Če državljan najde potni list, ki ga je pred najdbo naznanil kot pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega pri upravni enoti, je dolžan najden potni list prinesti na upravno enoto v uničenje in evidentiranje najdbe v register potnih listin. Uničen (preluknjan) potni list se vrne imetniku. Če pa državljan najde potni list še isti dan, ko je naznanil pogrešitev, izgubo ali krajo, pa državljanu predlagamo, da se še isti dan zglasi na upravni enoti, saj je le istega dne možno potnemu listu vrniti njegovo veljavnost.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (9):

Da

Ne

Delno