Osebni dokumenti, digitalno potrdilo Kvalificirano digitalno potrdilo

Za varno elektronsko poslovanje z državnimi organi potrebujete digitalno potrdilo. Z njim v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.

Digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke o imetniku in njegov javni ključ, poleg tega pa še podatke o izdajatelju digitalnega potrdila ter obdobje veljavnosti digitalnega potrdila.

Izdajatelji digitalnih potrdil

Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji:

Pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA

Digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pridobite državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, in tujci, ki imate v Republiki Sloveniji dodeljeni matično in davčno številko.


SIGEN-CA na podlagi odobrenega zahtevka za digitalno potrdilo pripravi unikatno referenčno številko in avtorizacijsko kodo za vsakega posameznega uporabnika. Referenčno številko vam pošlje po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko. Postopek prevzema in zaščite digitalnega potrdila je opisan na spletnih straneh SIGEN-CA.

Ponovna pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA

Veljavnost digitalnih potrdil je 5 let. Če želite po preteku veljavnosti še naprej uporabljati digitalno potrdilo SIGEN-CA, morate pridobiti novo potrdilo. V obdobju dveh mesecev pred iztekom veljavnosti lahko s starim potrdilom prek spletnega obrazca oddate zahtevek za novo digitalno potrdilo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3.814):

Da

Ne

Delno