Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Geodetski podatki: Vpogled v geodetske podatke

Prek spleta vam omogočamo vpogled v podatke različnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava in tudi drugi upravljavci podatkov.

Geodetska uprava vam omogoča vpogled v podatke iz katastra nepremičnin, evidence državne meje, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, registra prostorskih enot, evidence trga nepremičnin, registra zemljepisnih imen in v topografsko-kartografske podatke.

Povezave do vseh aplikacij za vpogled v geodetske podatke, ki jih vodi Geodetska uprava, in v nekatere podatke drugih upravljavcev, so dostopne na spletnem portalu Prostor.

Vpogled v podatke vam je omogočen preko različnih vpogledovalnikov:


Vse naše aplikacije glede na tip dostopa kategoriziramo v tri sklope:

  • javni dostop,
  • osebni dostop in
  • dostop z registracijo.

Aplikacije javnega dostopa so brez kakršne koli prijave prosto dostopne vsem uporabnikom. Aplikacije z osebnim dostopom so namenjene lastnikom nepremičnin za vpogled v lastne podatke in so dostopne pod prijavo. Prav tako so pod prijavo dostopne aplikacije z registriranim dostopom, saj uporabnikom z zakonsko podlago omogočajo tudi vpogled v osebne in druge nejavne podatke.

Javni dostop

Javni vpogled (JV) je aplikacija, ki uporabniku omogoča vpogled v opisne in grafične podatke Geodetske uprave in nekaterih drugih upravljavcev. Podatki katastra nepremičnin se v grafičnem delu aplikacije lahko prikazujejo na različnih kartografskih oziroma topografskih podlagah. Iščete jih lahko neposredno preko grafike ali preko iskalnika na podlagi številke katastrske občine in parcele, stavbe, stanovanja ali naslova stavbe.
Aplikacija omogoča tudi prenos in tiskanje oziroma shranjevanje atributnih ter grafičnih podatkov, iskanje po koordinatah, merjenje razdalj in površine, prikaz slojev registra prostorskih enot in podobno.

Spletna aplikacija Vpogled v aktualne cene evidence trga nepremičnin omogoča vpogled v zadnje aktualne cene sklenjenih kupoprodajnih poslov evidence trga nepremičnin.
Podatki so informativne narave in lahko vsebujejo napake poročanja.

Spletna aplikacija Vpogled v evidenco modelov vrednotenja omogoča pregled veljavnih modelov vrednotenja nepremičnin. Sestavine modelov so dostopne v obliki grafik, tekstov in dokumentov.
Modeli vrednotenja določajo vpliv različnih lastnosti nepremičnin na njihovo posplošeno vrednost. Določeni so v obliki vrednostnih con (zarisanih geografskih območij), tabel, točkovnikov, faktorjev, enačb, parametrov, opisov postopka izračuna in podobno.


Osebni dostop

Osebni vpogled (OV) je brezplačna spletna storitev, ki omogoča posamezniku vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah. Aplikacija omogoča tudi izris ekranskih slik in različne izpise podatkov v PDF formatu. Za dostop potrebujete:


Dostop z registracijo

Registriran vpogled (RV) je spletna storitev namenjena uporabnikom, ki želijo vpogledovati in iskati po podatkih katastra nepremičnin, registra prostorskih enot, gospodarske javne infrastrukture, zemljepisnih imen ter načrtov in kart v digitalni obliki. Uporabnikom z zakonsko podlago je omogočen tudi dostop do osebnih in drugih nejavnih podatkov.
Za vstop v aplikacijo je potrebna registracija v varnostno shemo. Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov.

POVRATNE INFORMACIJE