Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje: Geodetski podatki

Naročilo digitalnih geodetskih podatkov, uskladitev podatkov v katastru, vpogled v geodetske podatke …

Dostop do digitalnih geodetskih podatkov

Podatke iz različnih geodetskih evidenc lahko na geodetski upravi pridobite na dva načina: preko aplikacije e-Geodetski podatki – e-GP in preko obrazca ...

Uskladitev podatkov v katastru

Podatke, ki so v zemljiškem katastru ali katastru stavb napačno vpisani zaradi napak v postopku evidentiranja, se pod določenimi pogoji lahko popravi.

Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov

Spremembe katastrskih podatkov, do katerih pride v sodnem postopku, je potrebno evidentirati v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb.

Vpogled v geodetske podatke

Prek spleta vam omogočamo vpogled v različne evidence, ki jih vodi geodetska uprava.

Pridobitev potrdila iz zbirk geodetskih podatkov

Geodetska uprava izdaja različna potrdila o zadnjih vpisanih podatkih zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, kot izpis ali izris.

POVRATNE INFORMACIJE