Nepremičnine in okolje Geodetski podatki

Naročilo digitalnih geodetskih podatkov, uskladitev podatkov v katastru, vpogled v geodetske podatke …

Dostop do digitalnih geodetskih podatkov

Podatke iz različnih geodetskih evidenc lahko na geodetski upravi pridobite na dva načina: preko aplikacije e-Geodetski podatki – e-GP in preko obrazca ...

Uskladitev podatkov v katastru

Podatke, ki so v zemljiškem katastru ali katastru stavb napačno vpisani zaradi napak v postopku evidentiranja, se pod določenimi pogoji lahko popravi.

Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov

Spremembe katastrskih podatkov, do katerih pride v sodnem postopku, je potrebno evidentirati v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb.

Vpogled v geodetske podatke

Prek spleta vam omogočamo vpogled v različne evidence, ki jih vodi geodetska uprava.

Pridobitev potrdila iz zbirk geodetskih podatkov

Geodetska uprava izdaja različna potrdila o zadnjih vpisanih podatkih zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, kot izpis ali izris.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (33):

Da

Ne

Delno