Aktivnost Prijava pridelka

Vloga za prijavo letnega pridelka grozdja

 
Vlogo za vpis oddajo pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za priglasitev pridelka oljk, oljčnega olja in namiznih oljk

 
Vloga je namenjena priglasitvi pridelka oljk in iz njih proizvedenega oljčnega olja oziroma namiznih oljk v RKG. Zavezanci za priglasitev pridelka oljk in količine oljčnega olja oziroma namiznih oljk so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 0,1 ha oljčnikov. Rok za priglasitev je vsako leto, najpozneje do 15. februarja leta, ki sledi letu obiranja oljk.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za prijavo zalog vina na dan 31.7.

 
Za prijavo zaloge vina se upošteva stanje na dan 31.7. tekočega leta.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za prijavo letnega pridelka mošta, vina, zgoščenega grozdnega mošta, rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in ostalih proizvodov

 
Zavezanci za vpis so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno
POVRATNE INFORMACIJE