Pogosto vprašanje

V:
Podjetje se želi vpisati v register dobaviteljev gozdnega reprodukcijskega materiala. Dejavnosti podjetja so uvoz z namenom trženja ter odkupovanje in prodajanje. Zanima me, katere obrazce je potrebno izpolniti za oddajo vloge in katere priloge je potrebno predložiti?
O:
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu določa, da se s pridelovanjem, trženjem ali uvozom reprodukcijskega materiala lahko ukvarjajo le dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev. Nadalje določa kdo in pod kakšnimi pogoji se lahko vpiše v register dobaviteljev.

Podrobnejše zahteve glede zemljišč, objektov, strojev oziroma opreme ter pogoje glede strokovne usposobljenosti določa Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljevanju: pravilnik). Vloga za vpis v register dobaviteljev mora poleg dokazil vsebovati izpolnjene obrazce iz priloge pravilnika, glede na to ali se namerava dobavitelj ukvarjati s pridelovanjem, trženjem ali uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.