Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijske dejavnosti: Vpis v register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala

V register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala se vpiše pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelovanje, trženje ali uvoz gozdnega reprodukcijskega materiala.

Z namenom zagotavljanja kakovostnega in rastišču primernega gozdnega reprodukcijskega materiala lahko gozdni reprodukcijski material trži le dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev.

Vloga za vpis v register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala

Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Register dobaviteljev vodi ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Ministrstvo odloči o vpisu dobavitelja v register dobaviteljev z odločbo. Ministrstvo ob vpisu v register dobaviteljev dodeli dobavitelju registrsko številko.

Gozdni reprodukcijski material obsega semenski material, dele rastlin in sadilni material tistih drevesnih vrst in umetnih križancev, ki se uporabljajo zlasti za obnovo gozdov s sadnjo in setvijo, pogozdovanje, snovanje in vzdrževanje trajnih zaščitnih ali protierozijskih pasov gozdnega drevja, snovanje in vzdrževanje plantaž gozdnega drevja.

Semenski material so semena, storži, plodovi in soplodja, namenjeni setvi oziroma vzgoji sadik.

Deli rastlin so potaknjenci, material za potaknjence, izsečki ali embriji za mikropropagacijo, popki, grebenice, korenine, cepiči in katerikoli deli rastlin, namenjeni za vzgojo sadilnega materiala.

Sadilni material so rastline, vzgojene iz semena (sadike), delov rastlin (ukoreninjenci) in puljenk (rastlin iz naravnega pomlajevanja) ter puljenke.

POVRATNE INFORMACIJE