Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijske dejavnosti: Pridobitev statusa kmeta

Status kmeta je pomemben pri uveljavljanju prednostne pravice do nakupa kmetijskega zemljišča ali kmetije v primeru, če je prodajno ponudbo sprejelo več oseb.

Posameznik, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ali bi se želel ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo, je za opravljanje kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljen in iz kmetijske dejavnosti ustvarja določen dohodek oziroma dokaže, da bo ustvaril določen dohodek vloži vlogo za pridobitev status kmeta na upravno enoto, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja.

Vloga za preverjanje pogojev kmeta fizične osebe

Z vlogo lahko zaprosite za izdajo odločbe, s katero upravna enota prizna status kmeta - fizične osebe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Za pridobitev statusa kmeta mora fizična oseba izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

1. je lastnica, zakupnica oziroma drugačna uporabnica kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s pomočjo drugih, je za to obdelovanje ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del dohodka;

2. je družinski član osebe iz prejšnje točke, če opravlja kmetijsko dejavnost na kmetiji kot edino oziroma glavno dejavnost in je za to ustrezno usposobljena;

3. je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih zemljišč;

4. da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera izkaže, da jih bo pridobila, da bo iz kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del dohodka in izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti.

POVRATNE INFORMACIJE