Kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana Kmetijske dejavnosti

Zaščitene kmetije, pridobitev statusa kmeta, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ukrepi skupne kmetijske politike …

Zaščitene kmetije

Z namenom preprečevanja drobitve zaščitenih kmetij ter krepitve njihove gospodarske in ekološke funkcije, je promet z zaščitenimi kmetijami urejen s ...

Pridobitev statusa kmeta

Status kmeta je pomemben pri uveljavljanju prednostne pravice do nakupa kmetijskega zemljišča ali kmetije v primeru, če je prodajno ponudbo sprejelo več oseb.

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Poleg osnovne dejavnosti lahko na kmetiji opravljate več vrst dopolnilnih dejavnosti.

Uvoz rastlin za saditev

Napotki kmetom, ljubiteljskim vrtnarjem in drugim gojiteljem za uvoz rastlin za saditev oziroma lastno uporabo.

Vpis v register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala

V register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala se vpiše pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (30):

Da

Ne

Delno