Pogosto vprašanje

V:
Zanima me, če se lahko 5000 m2 velik gozd deli in proda le 100 m2?
O:
Skladno z Zakonom o gozdovih se zemljiške parcele, ki so gozd in so manjše od 5 hektarjev, lahko deli samo, če:
- ni v prostorskih aktih na taki zemljiški parceli ali njenem delu določena namenska raba gozda, ali
- je to potrebno zaradi gradnje javne infrastrukture, ali
- so v solastnini z Republiko Slovenijo ali lokalno skupnostjo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (10):

Da

Ne

Delno