Aktivnost Vpogled v register kmetijskih gospodarstev

Register kmetijskih gospodarstev vsebuje podatke o kmetijskih gospodarstvih na območju Republike Slovenije.

Nekateri podatki, ki jih zbiramo v registru kmetijskih gospodarstev, so dostopni širši javnosti, podrobnejše podatke o svojih kmetijskih gospodarstvih pa lahko pregledujete le nosilci in člani kmetij.

Na spletni strani registra kmetijskih gospodarstev (RKG) sta dostopni dve aplikaciji za vpogled v podatke:Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za posamezno kmetijsko gospodarstvo lahko pridobite na upravni enoti. Zanj lahko zaprosite nosilci kmetijskih gospodarstev oziroma druge osebe, ki izkažete pravni interes.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (61):

Da

Ne

Delno