Pogosto vprašanje

V:
Ali je možno dati kmetijsko gospodarstvo v stečaj, tako, da bi bilo kmetijsko gospodarstvo izbrisano iz registra kmetijskih gospodarstev? Je možno izkoristiti ta institut tako, da gre "bivši" kmetovalec na Zavod za zaposlovanje, kasneje pa v pokoj?
O:
Izbris kmetijskega gospodarstva iz registra kmetijskih gospodarstev ne vpliva na izpolnjevanje pogojev za prijavo na Zavodu za zaposlovanje (vpis v evidenco brezposelnih oseb).
Pogoji za vpis v evidenco brezposelnih oseb so določeni v predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in so pri lastnikih, zakupnikih, najemnikih ali drugih uporabnikih kmetijskih zemljišč vezani na višino katastrskega dohodka. Za podrobnosti se obrnite na Zavod za zaposlovanje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.