Pogosto vprašanje

V:
Kaj so nelovne površine?
O:
Med nelovne površine uvrščamo:

• površine, kjer je iz naravovarstvenih razlogov trajno prepovedan lov na vse vrste divjadi,
• površine naselij in zaselkov,
• javni in zasebni parki ter pokopališča,
• vrtovi, nasadi, sadovnjaki, drevesnice in intenzivne kmetijske kulture, ograjeni z ograjo, ki ne dovoljuje prehoda zajcem ali parkljasti divjadi,
• z ograjo obdani industrijski in drugi objekti,
• površine vseh vrst obor, razen lovnih,
• otroška in športna igrišča, redno obiskovana in označena sprehajališča, kopališča in podobni objekti,
• površine, na katere dostop ni dovoljen,
• površine vseh javnih cest, prog in druge tovrstne površine.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno