Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Divjad, lovstvo, ribolov: Imenovanje lovskih čuvajev

V vsakem lovišču morate upravljavci zagotoviti vsaj enega lovskega čuvaja na 2.000 hektarov lovne površine.

Upravljavci lovišč ste dolžni zagotoviti nadzor na celotni površini lovišča z organiziranjem lovsko čuvajske službe.

Za nadzor v loviščih je vsaka lovska organizacija oziroma upravljavec, ki ima koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču, dolžan organizirati lovsko čuvajsko službo.

Postopek imenovanja lovskih čuvajev

Lovski čuvaj lahko postane državljan Republike Slovenije, ki ima orožni list in je opravil izpit za lovskega čuvaja ter ima kot član lovske organizacije triletno lovsko prakso. K lovsko-čuvajskemu izpitu lahko pristopi lovec, ki ima opravljen lovski izpit in orožni list.

Korak 1:

Upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlog za imenovanje kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za lovske čuvaje.

Predlogu za imenovanje lovskih čuvajev je treba priložiti:

  • izjavo kandidata, ki izpolnjuje pogoje za lovskega čuvaja,
  • kopijo orožnega lista in
  • kopijo spričevala o opravljenem izpitu za lovskega čuvaja

Korak 2:
Če je predlog popoln, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpiše izjavo.

Korak 3:

Ministrstvo popoln predlog pošlje Lovski zvezi Slovenije, ki lovskemu čuvaju izda izkaznico in službeni znak.

Organizacijo lovsko-čuvajske službe, vsebino, obseg in način opravljanja izpita za lovskega čuvaja ter obliko izkaznice lovskega čuvaja in službenega znaka določata pravilnik in navodila.

POVRATNE INFORMACIJE