Pogosto vprašanje

V:
Ali obstajajo na slovenskem morju kakšna območja prepovedi ali omejitve ribolova?
O:
Na celotnem območju strunjanskega in portoroškega ribolovnega rezervata je prepovedano izvajanje negospodarskega ribolova, z izjemo športnega in rekreacijskega ribolova z obale. Prav tako veljajo določene omejitve na zavarovanih delih morja. Na območju Naravnega rezervata Strunjan je prepovedano izvajati negospodarski ribolov z izjemo trnkarjenja. Prepovedano je tudi nabiranje vseh vrst morskih organizmov. Na območju Podvodnega naravnega spomenika Rt Madona je prepovedan podvodni ribolov (tudi plavanje z opremo za podvodni ribolov) in nabiranje vseh vrst morskih organizmov v neznanstvene namene. Na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline je prepovedano izvajati športni ribolov, v prvem varstvenem območju parka pa tudi vse druge oblike vodnih in drugih športno rekreativnih dejavnosti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno