Pogosto vprašanje

V:
Kaj zajemajo prispevki za socialno varnost?
O:
Prispevki za socialno varnost zajemajo:

• prispevke za invalidsko in pokojninsko zavarovanje,
• obvezno zdravstveno zavarovanje,
• prispevke za poškodbe pri delu,
• prispevke za starševsko varstvo in zaposlovanje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno