Pogosto vprašanje

V:
Kako se štejejo delovni dnevi?
O:
Zadržanost od dela zaradi bolezni mora trajati najmanj 31 delovnih dni. Delovni dnevi se štejejo vsi dnevi razen sobote in nedelje, pri čemer se za prvi delovni dan šteje prvi dan zadržanosti od dela, kot izhaja iz Odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje začasni nezmožnosti za delo daljši od 30 dni.
POVRATNE INFORMACIJE