Pogosto vprašanje

V:
Ali je postopek vrednotenja obvezen za vse imetnike tujih listin o izobraževanju?
O:
Postopek vrednotenja izobraževanja ni obvezen za imetnika listine, ki želi vstopiti na trg dela v Sloveniji, je pa odvisno od regulacije trga dela in poklicev na posameznih področjih ter zahtev delodajalca in pogojev za zasedbo delovnega mesta.

V primeru, da delodajalec ali druga pravna ali fizična oseba ne prepozna listine in vrste izobrazbe, je na razpolago postopek vrednotenja izobraževanja, v katerem se izda mnenje o izobraževanju. ENIC-NARIC center posreduje informacijo o šolskem sistemu tuje kvalifikacije in primerljivosti s slovenskim šolskim sistemom. Poudariti pa je potrebno, da je to le en del usposobljenosti kandidata za zaposlitev. Ugotavljanje kompetenc, znanja in veščin je v pristojnosti delodajalca delodajalec oziroma tistega, ki določa pogoje za regulacijo in zahteve za opravljanje določenega poklica. Končno odločitev glede zaposlitve sprejme delodajalec.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno