Pogosto vprašanje

V:
Ali so spričevala/diplome pridobljene v EU avtomatično priznane v Sloveniji?
O:
Ne. Sistem priznavanja/vrednotenja v tujini pridobljenih diplom in spričeval je urejen z nacionalno zakonodajo vsake države posebej, zato avtomatično priznavanje diplom (dodiplomskih ali podiplomskih) ni možno.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno