Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Visoka in višja šola: Subvencioniranje študentske prehrane

Upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

Upravičenci do subvencionirane prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov.

Upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.

Zagotavljanje študentske prehrane

Ponudniki izbrani na podlagi javnega razpisa zagotavljajo subvencionirano študentsko prehrano.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravi izbor ponudnikov v skladu s predpisi za izvajanje izvrševanja proračuna RS.

Ponudniki so prehrambeni gostinski obrati, kateri nudijo študentska kosila ter dostavo upravičencem do subvencionirane študentske prehrane.

Izvajanje subvencionirane študentske prehrane

Pred začetkom koriščenja subvencionirane študentske prehrane je potrebna prijava. Izvajalci subvencionirane študentske prehrane so Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Študentska organizacija Univerze v Mariboru in Študentska organizacija Univerze na Primorskem. Kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v RS.

POVRATNE INFORMACIJE