Aktivnost Subvencionirana vozovnica

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je vaše prebivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Upravičenci lahko pridobite subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu.


Po prejemu odločitve o pravici do subvencionirane vozovnice, izvedete nakup vozovnice pri prevozniku.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

 
Vlogo izpolnite vsi, ki prvič zaprošate za izdajo subvencionirane vozovnice. Študenti lahko oddajo vlogo za novo študijsko leto od vključno 21. septembra dalje, ko se začne predprodaja vozovnic za študente.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za podaljšanje subvencionirane vozovnice

 
Vlogo oddate, če se podatki v primerjavi z lanskim letom niso spremenili in jo želite podaljšati za novo šolsko leto.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za spremembo subvencionirane vozovnice

 
Vlogo lahko spreminjate med letom, če se spremeni naslov, status ali vrsta vozovnice.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Kdo je upravičen do subvencionirane vozovnice?

Do subvencionirane vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v avtobusnem, železniškem in mestnem prometu ste upravičeni vsi, ki imate bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražujete po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih s statusom:

– dijaka do 27. leta starosti, če ste se pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisali v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;

– udeleženca izobraževanja odraslih, če se izobražujete po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražujete v skladu s predpisi o urejanju trga dela;

- študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, če ste se pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisali v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje;

in v Republiki Sloveniji ali tujini niste:

  • v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti;
  • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
  • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.


Pogoj oddaljenosti 2 km je določen z razdaljo med krajem bivanja in krajem izobraževanja.


VRSTE SUBVENCIONIRANIH VOZOVNICMesečna vozovnica

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imate pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujete od kraja bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj.Vozovnica za 10 voženj na mesec

Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem vam pripada izključno vozovnica za deset voženj na mesec.OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se prevozi subvencionirajo v obdobju od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta oziroma za študente od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imate v obdobjih od 1. septembra do 30. septembra in 1. julija do 31. julija tekočega študijskega leta pravico do nakupa mesečne vozovnice za deset voženj na mesec.UPRAVIČENOST DO VEČ VLOG

Upravičenci imate lahko veljavno samo eno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. V šolskem/študijskem letu lahko predložite več vlog samo v naslednjih primerih:

– če ste upravičeni do subvencionirane mesečne vozovnice in subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec;

– v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, morate predložiti s strani vzgojno - izobraževalnega/študijskega zavoda potrjeno prilogo Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja. Pisno vlogo lahko vložite na vseh prodajnih mestih izdajateljev subvencioniranih vozovnic;

– v primeru, ko na podlagi sklepa sodišča bivate na različnih naslovih. Pisno vlogo za dodatno relacijo s priloženimi dokazili vložite na vseh prodajnih mestih izdajateljev subvencioniranih vozovnic.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (82):

Da

Ne

Delno