Aktivnost Subvencionirana vozovnica

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je vaše prebivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Upravičenci lahko pridobite subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu.


Po prejemu odločitve o pravici do subvencionirane vozovnice, izvedete nakup vozovnice pri prevozniku.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

 
Vlogo izpolnite vsi, ki prvič zaprošate za subvencionirano vozovnico ali želite podaljšati vlogo iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za spremembo subvencionirane vozovnice

 
Obstoječo vlogo za novo šolsko leto spremenite, če se med letom spremeni naslov, vaš status ali vrsta obstoječe vozovnice.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Kdo je upravičen do subvencionirane vozovnice?

Do subvencionirane vozovnice ste upravičeni vsi, ki imate bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražujete po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih s statusom:

– dijaka do 27. leta starosti, če ste se pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisali v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;

– udeleženca izobraževanja odraslih, če se izobražujete po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražujete v skladu s predpisi o urejanju trga dela;

- študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, če ste se pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisali v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje;

in v Republiki Sloveniji ali tujini niste:

  • v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti;
  • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
  • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.


Pogoj oddaljenosti 2 km je določen z razdaljo med naslovom bivanja in naslovom izobraževanja.


VRSTE VLOG ZA SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE


Vloga za mesečno vozovnico

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imate pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujete od kraja bivanja do kraja izobraževanja in nazaj.Vloga za vozovnico za 10 voženj na mesec

Pravico do vozovnice imate vsi upravičenci. Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem vam pripada izključno vozovnica za deset voženj na mesec.

Upravičenci imate lahko veljavno samo eno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Več vlog lahko oddate v primeru, ko v času izobraževanja ne bivate na stalnem naslovu in ste upravičeni do mesečne vozovnice in vozovnice za deset voženj na mesec.OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se prevozi subvencionirajo v obdobju od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta.

Za študente se prevozi subvencionirajo od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imate v mesecu juliju in septembru pravico do nakupa mesečne vozovnice za deset voženj na mesec.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (331):

Da

Ne

Delno