Aktivnost Subvencija za bivanje študentov

Do subvencij so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo.

Vloga za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih

 
Kandidati se za sprejem in podaljšanje bivanja prijavljajo preko spletne aplikacije eVŠ v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Pristojno ministrstvo vsako leto do 1. junija objavi razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih. Razpis, v katerem so navedeni pogoji, vsa zahtevana dokazila, roki za oddajo prošenj ter pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov, je objavljen tudi na spletni strani študentskih domov.

Pridobivanje subvencije za bivanje uredite vsako leto znova s predložitvijo zahtevanih dokazil. Izpolnjevanje pogojev in meril za subvencioniranje bivanja študentov ugotavljajo pisarne študentskih domov.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (94):

Da

Ne

Delno