Pogosto vprašanje

V:
Kakšni so stroški priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja?
O:
Stroški v postopku priznavanja izobraževanja se zaračunavajo skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek in predpisi, ki urejajo upravne takse. V skladu s sedmo točko prvega odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah so učenci, dijaki in študentje oproščeni plačila upravne takse za dokumente in dejanja v zvezi z izobraževanjem na glede na to ali že imajo status ali ne.
Morebitni drugi stroški se zaračunavajo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno