Pogosto vprašanje

V:
Ali so spričevala/diplome pridobljene v EU avtomatično priznane v Sloveniji?
O:
Ne. Sistem vrednotenja in priznavanja v tujini pridobljenih diplom in spričeval je urejen z nacionalno zakonodajo, ki postopek priznavanja ali vrednotenja izobraževanja predpisuje obvezno ali pa na željo stranke, odvisno od namena (za trg dela, za namen nadaljevanja izobraževanja, priznavanje reguliranih poklicev, itd).

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno