Aktivnost Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji

Postopek priznavanja izobraževanja je namenjen posameznikom, ki s pridobljeno izobrazbo v tujini želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji.

Postopek priznavanja izobraževanja poteka pri tisti izobraževalni instituciji, kjer želi imetnik tuje listine nadaljevati izobraževanje. To je lahko poklicna, srednja strokovna, srednja splošna, višja strokovna ali visoka šola. V skladu z merili in s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo vpise, prestope in prehode med izobraževalnimi programi, bo institucija ugotovila izpolnjevanje vpisnih pogojev ter izdala odločbo o pravici imetnika listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa.

Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 
Postopek se začne na zahtevo imetnika tuje listine o izobrazbi ali njegovega zakonitega zastopnika. Roke za oddajo in obravnavo vloge določi izobraževalna ustanova.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

V postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja se v skladu z merili iz 16. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja z odločbo odloči o pravici imetnika listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na želeni izobraževalni instituciji. Imetnik listine, ki namerava v Republiki Sloveniji nadaljevati izobraževanje, vloži vlogo za priznavanje izobraževanja praviloma ob prijavi k vpisu v izobraževalni program pri izobraževalni instituciji, na katero se želi vpisati.Nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih institucijah v Sloveniji


Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznavanju tujega izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij v eVŠ šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja.


Nadaljevanje izobraževanja na osnovnih šolah v Sloveniji

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v osnovni šoli Republike Slovenije se ne izvaja več. Imetnik tuje listine o izobraževanju se vpiše v osnovno šolo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o osnovni šoli.

Starši oziroma zakoniti zastopniki poleg izpolnjenega obrazca N predložite še ustrezno dokumentacijo, ki jo navede šola, in je v skladu s Pravilnikom o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.