Aktivnost Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji

Vsakdo, ki ima tujo listino o izobrazbi, mora od ustanove, pri kateri želi v Republiki Sloveniji nadaljevati izobraževanje, pridobiti odločbo o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Prijava za vpis na študij

 
Kandidati se za vpis na dodiplomski in podiplomski študij prijavljajo na spletnem portalu eVŠ v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu za vpis.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Postopek priznavanja izobraževanja poteka pri ustanovi, kjer želi imetnik tuje listine nadaljevati izobraževanje. To je lahko poklicna, srednja strokovna, srednja splošna, višja strokovna ali visoka šola. V skladu z merili in s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo vpise, prestope in prehode med izobraževalnimi programi, bo ustanova ugotovila izpolnjevanje vpisnih pogojev ter izdala odločbo o pravici imetnika listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa.

Postopek se začne na zahtevo imetnika tuje listine o izobrazbi ali njegovega zakonitega zastopnika. Roke za oddajo in obravnavo vloge določi izobraževalna ustanova.

Nadaljevanje študija na visokošolskih zavodih v Sloveniji
Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznavanju tujega izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij v eVŠ šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.