Aktivnost Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za študij v Republiki Sloveniji.

Osnovni namen štipendiranja je spodbujati in okrepiti povezanost Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu z matično domovino in jim zagotoviti možnosti študija v Sloveniji.

Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu za študij v Republiki Sloveniji se dodeli študentu, ki izpolnjuje splošne pogoje (opredeljene v ZŠtip-1) in ima enega izmed naslednjih osebnih statusov:

  • je Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije,
  • je Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije,
  • je Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije.


Višina štipendije znaša 200 EUR mesečno. K osnovni štipendiji pa se lahko dodeli tudi dodatek za zdravstveno zavarovanje.


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto objavi javni razpis za dodelitev štipendije na svoji spletni strani.

Razpis za študijsko leto 2019/2020 bo predvidoma objavljen avgusta 2019.


Več informacij najdete na spletni strani sklada.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno