Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Štipendije: Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se šolajo na srednjem poklicnem, srednjem strokovnem ali poklicno tehničnem izobraževanju, na programih, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, ki po njih povprašujejo.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, ki so opredeljeni kot deficitarni, torej poklice, za katere je na trgu dela zaznati razkorak med ponudbo in povpraševanjem.

Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice

Vlogo izpolnijo polnoletni vlagatelji, v primeru mladoletnih otrok pa njihovi zakoniti zastopniki.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Dijak oz. udeleženec izobraževanja odraslih mora za pridobitev štipendije izpolnjevati:

  • splošne pogoje (opredeljene v ZŠtip-1),
  • posebne pogoje (opredeljene v javnem razpisu) in
  • biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov navedenih v prilogi javnega razpisa.


Štipendija za deficitarne poklice znaša 107,42 EUR* mesečno in se lahko dodeli istočasno z nekaterimi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo.


*Znesek štipendije se usklajuje na način in v roku, ki veljajo za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023 (323. JR) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil na svoji spletni strani 21. januarja 2022.

Vlogo za pridobitev štipendije je možno oddati od 13. 6. 2022 do vključno 23. 9. 2022. ​


Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.

POVRATNE INFORMACIJE