Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Štipendije: Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se šolajo na srednjem poklicnem ali srednjem strokovnem izobraževanju, na programih, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, ki po njih povprašujejo.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, ki so opredeljeni kot deficitarni, torej poklice, za katere je na trgu dela zaznati razkorak med ponudbo in povpraševanjem.

Dijak oz. udeleženec izobraževanja odraslih mora za pridobitev štipendije izpolnjevati:

  • splošne pogoje (opredeljene v ZŠtip-1)
  • posebne pogoje (opredeljene v javnem razpisu) in in
  • biti vpisan v izobraževalni program, ki je v Politiki štipendiranja opredeljen kot deficitarni.


Štipendija za deficitarne poklice znaša 102,40 EUR mesečno in se lahko dodeli istočasno z nekaterimi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo.

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 (308. JR) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil na svoji spletni strani 29. januarja 2021.

Vlogo za pridobitev štipendije je možno oddati od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021. ​


Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.

POVRATNE INFORMACIJE