Aktivnost Štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost

Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju izobraževanja mladih v tujini. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti dijakov in študentov za izobraževanje v tujini.

Namen štipendij Ad futura je dvigniti strokovno usposobljenost, zagotoviti kadre za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter omogočiti prenos znanja in dobrih praks med Republiko Slovenijo in tujino s ciljem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.


Za izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini sklad dodeljuje naslednje spodbude:

  • štipendije za študij v tujini,
  • štipendije za doktorski študij na EuropeanUniversity Institute (EUI),
  • štipendije za tujce za izobraževanje v Sloveniji,
  • štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini,
  • sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini,
  • sofinanciranje udeležbe dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu.


Štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost se dodelijo za:

  1. izobraževanje,
  2. študijski obisk,
  3. sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.


Sklad vsako leto objavi razpise na svoji spletni strani, kjer so določeni posamezni pogoji, merila in višina štipendij.


Aktualni razpisi:

Štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost:


Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (10):

Da

Ne

Delno