Pogosto vprašanje

V:
Kdaj potekajo izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita?
O:
Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: spomladanski, jesenski in zimski.

Šolska komisija najkasneje do konca oktobra v skladu s šolskim koledarjem ministra določi koledar zaključnega izpita, ki ga objavi na oglasni deski ali drugem vidnem mestu v šoli in na spletni strani šole.

Podrobnejšo razporeditev opravljanja zaključnega izpita objavi šolska komisija najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno