Aktivnost Opravljanje zaključnega izpita

Posameznik si z zaključnim izpitom pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, ali preprosto poklic, ki mu omogoča zaposlitev na določenem poklicnem področju ali pa tudi nadaljnje izobraževanje.

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja, oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Prijava k zaključnemu izpitu

 
Vloga je namenjena posameznikom, ki želijo opravljati zaključni izpit.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Odjava od zaključnega izpita – izpitne enote

 
Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od zaključnega izpita.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Kandidat izpite zaključnega izpita lahko opravlja v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu. Zaključni izpit ali posamezni izpit lahko popravlja ali izboljšuje večkrat.


Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini (italijanščini oziroma madžarščini), dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (7):

Da

Ne

Delno