Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Srednja šola: Vpis v maturitetni tečaj

Gimnazije izvajajo maturitetni tečaj kot poseben program priprave na maturo. Maturitetni tečaj traja največ eno leto.

Program, organizacija in izvedba maturitetnega tečaja se prilagodijo kandidatom tako, da se upošteva njihovo predhodno znanje.

Prijava za vpis v maturitetni tečaj

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo vpisati v maturitetni tečaj.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Prijava za vpis v maturitetni tečaj/Iscrizione al corso di maturità

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo vpisati v maturitetni tečaj.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Prijava za vpis v maturitetni tečaj/Jelentkezés érettségi tanfolyamra való beiratkozásra

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo vpisati v maturitetni tečaj.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Za vpis v začetni letnik rednega izobraževanja in v maturitetni tečaj ministrstvo, pristojno za srednje šolstvo, na predlog šol šest mesecev pred pričetkom šolskega leta na svoji spletni strani objavi skupen razpis prostih mest.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše oseba, ki:

  • si je pridobila srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo;
  • je končala tretji letnik gimnazije in je prekinila izobraževanje najmanj za eno leto;
  • je končala zasebni program gimnazije s priznanim statusom javno-veljavnega programa po sklepu pristojnega strokovnega sveta, da zagotavlja minimalna znanja za uspešen zaključek izobraževanja in
  • ni končala izobraževanja iz prejšnjih alinej, je pa zaključila osnovnošolsko izobraževanje, če uspešno opravi preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz obveznih in izbirnih predmetov splošne mature v skladu z zakonom, ki ureja maturo.

POVRATNE INFORMACIJE