Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Srednja šola: Vpis v dijaški dom

V dijaške domove se lahko vpišete, če imate status dijaka, vajenca ali študenta višje strokovne šole.

Namen delovanj dijaških domov je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter vzgoja dijakov, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja.

Prijavnica za sprejem v dijaški dom

Vloga je namenjena dijakom, vajencem oziroma študentom višjih strokovnih šol, ki želijo v bivati v dijaškem domu.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za subvencionirano bivanje v dijaškem domu

Vloga je namenjena staršem, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka in želijo uveljavljati subvencijo plačila bivanja v dijaškem domu.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani vsako leto objavi razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove. Tu so navedeni:

  • datum in namen informativnega dneva,
  • roki za oddajo prijave izbranemu dijaškemu domu in
  • roki za vpis v dijaške domove.


Ločeno za fante in dekleta so objavljena tudi prosta mesta v vsakem dijaškem domu.

Po odločitvi o izbiri izpolnite prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki jo oddate samo enemu domu in sicer v roku, ki velja za prijavo na vpis v srednjo šolo oziroma višjo strokovno šolo. Že vloženo prijavo lahko dvignete in prenesete v drug dijaški dom, ravno tako v roku, ki velja za prenos prijav za vpis v srednje šole.

V treh dneh po sprejemu sklepa o vpisu v srednjo šolo, dijaškemu domu predložite dokazilo o vpisu. Dijaški dom bo v osmih dneh po končanem izbirnem postopku odločil o vašem sprejemu in vas s sklepom o tem obvestil naslednji dan. Skupaj s sklepom boste v podpis dobili tudi pogodbo o bivanju v dijaškem domu.

Če po sprejemu dijakov, vajencev in študentov višjih strokovnih šol po 1. oktobru tekočega šolskega leta ostanejo prosta mesta, dijaški domovi lahko sprejmejo študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni za sprejem v študentske domove.

POVRATNE INFORMACIJE