Pogosto vprašanje

V:
Imam opravljeno poklicno maturo. Ali lahko z dodatnim izpitom opravim še splošno maturo?
O:
Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo poklicni maturanti, ki:

so že opravili poklicno maturo,
so se prijavili k poklicni maturi,

vendar le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno