Pogosto vprašanje

V:
Ali obstaja časovna omejitev statusa glede na starost oz. razred, ki ga učenec obiskuje?
O:
Zakon nima omejitvenih določb, ki bi status vezale zgolj na določen razred osnovne šole. S pravili o prilagajanju šolskih obveznosti vsaka šola še podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in način prilagajanja šolskih obveznosti. Če učenec ne izpolnjuje obveznosti, se mu lahko status odvzame in sicer na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora. Možno je tudi mirovanje statusa, kar lahko predlagajo starši, razrednik ali učiteljski zbor.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno