Pogosto vprašanje

V:
Do katere starosti lahko tuji novinar opravlja novinarsko dejavnost v Sloveniji?
O:
Zakon o medijih starosti novinarja, ki opravlja novinarsko dejavnost v Republiki Sloveniji za tuji medij, ne predvideva.
POVRATNE INFORMACIJE