Pogosto vprašanje

V:
Kaj je potrebno za izbris iz razvida samostojnih novinarjev? Ali se odstopna izjava lahko posreduje po elektronski pošti?
O:
Za izbris iz Razvida samostojnih novinarjev je potrebna izjava, ki jo podpišete in posredujete na Ministrstvo za kulturo. Izjava se lahko posreduje fizično po pošti ali se jo pošlje skenirano, kot priponko po elektronski pošti na naslov: gp.mk@gov.si

Na izjavi zapišete, s katerim dnem se želite izbrisati in vzrok za izbris. Po prejemu vloge oziroma prošnje za izbris ministrstvo pripravi odločbo in vas izbriše iz razvida. Odločbo se vam posreduje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Istočasno pa ministrstvo obvesti tudi pristojni Finančni urad, ZZZS in AJPES.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.