Aktivnost Vpis v razvid samostojnih novinarjev

V razvid se lahko vpišete novinarji, ki svojo dejavnost opravljate kot samostojen poklic.

Z vpisom v razvid pridobite status samostojnega novinarja.

Vloga za vpis v razvid samostojnih novinarjev

 
Z vlogo zaprosite za vpis v razvid samostojnih novinarjev - opravljanje dejavnosti samostojnega novinarja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Samostojni novinarji ste novinarji, ki svojo dejavnost opravljate kot samostojen poklic. To pomeni, da niste v delovnem razmerju za več kot polovični delovni čas in ne opravljate druge samostojne poklicne dejavnosti.


Status samostojnega novinarja je vezan na obvezno plačevanje:

  • prispevkov za pokojninsko zavarovanje
  • prispevkov za invalidsko zavarovanje,
  • prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevkov za starševsko varstvo in
  • prispevkov za socialno varnost.
POVRATNE INFORMACIJE