Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Mediji: Soglasje za pridobitev lastninskega deleža v premoženju izdajatelja medija

Zaradi zaščite pluralnosti in raznovrstnosti medijev in medijskih vsebin je lastništvo v medijih omejeno z zakonom.

Pri pridobivanju lastninskega ali upravljavskega deleža v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošno informativnega tiskanega dnevnika je potrebno pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva.

Vloga za soglasje za pridobitev lastninskega ali upravljavskega deleža

Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vlogo za pridobitev soglasja je treba oddati pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim se pridobiva lastninske ali glasovalne pravice. Vlogo je treba pridobiti samo v primeru, če se pridobiva več kot 20-odstotni delež.

Pristojno ministrstvo lahko izdajo soglasja zavrne tisti osebi iz prvega odstavka tega člena, ki bi s pridobitvijo lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic:

  • sama ali skupno po povezanih osebah imela prevladujoč položaj na oglaševalskem trgu,

  • ustvarila prevladujoč položaj v medijskem prostoru, tako da bi sama ali skupno po povezanih osebah dosegla več kot 15 odstotkov pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemeljskimi radijskimi programi,

  • ustvarila prevladujoč položaj v medijskem prostoru, tako da bi sama ali skupno po povezanih osebah dosegla več kot 30 odstotkov pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemeljskimi televizijskimi programi,

  • sama ali skupno po povezanih osebah imela prevladujoč položaj na trgu, tako da bi število izvodov njenih dnevnikov preseglo 40 odstotkov vseh prodanih izvodov splošnoinformativnih tiskanih dnevnikov v Republiki Sloveniji, ki izhajajo najmanj trikrat tedensko.

Pravna podlaga

Pristojni organ

POVRATNE INFORMACIJE