Izobraževanje, kultura Mediji

Kdaj se vpiše medij v razvid medijev, kdo se vpiše v razvid tujih dopisništev in dopisnikov, kdo v razvid samostojnih novinarjev …

Vpis v razvid tujih dopisnikov in dopisništev

Ministrstvo za kulturo vodi akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov v Sloveniji.

Soglasje za pridobitev lastninskega deleža v premoženju izdajatelja medija

Zaradi zaščite pluralnosti in raznovrstnosti medijev in medijskih vsebin je lastništvo v medijih omejeno z zakonom.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno