Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko izvajalec arheološke raziskave vloži Vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline v imenu naročnika?
O:
Da. V tem primeru je potrebno vlogi priložiti prilogo 6: Pooblastilo za vodenje postopka za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno