Pogosto vprašanje

V:
Ali moramo izbrati izvajalca arheološke raziskave pred vložitvijo Vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline?
O:
Da. Pred vožitvijo Vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je potrebno izbrati izvajalca arheološke raziskave. Izvajalec arheološke raziskave izpolni obvezne priloge 7, 8 in 9, ki jih je potrebno predložiti skupaj z vlogo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno