Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kulturna dediščina: Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Investitorji posega v registrirano arheološko najdišče morate pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

Soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline lahko dobite le, če poseg nadzoruje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in če raziskavo ter odstranitev opravi strokovnjak za izvajanje arheoloških raziskav.

Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline vlogo obravnava strokovna komisija za arheološke raziskave, ki poda mnenje o izdaji soglasja.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Pred posegom v registrirano arheološko najdišče morate pridobiti kulturnovarstvene pogoje na Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) ali smernice Ministrstva za kulturo, s katerimi so vam predpisane predhodne arheološke raziskave.


Na podlagi teh pogojev, pridobite soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Tega lahko izdamo le, če poseg nadzoruje ZVKDS in če raziskavo opravi strokovnjak arheolog.


Vlogo za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline vloži investitor, pooblaščeni izvajalec raziskave ali druga oseba.

POVRATNE INFORMACIJE