Aktivnost Izvoz, iznos in uvoz predmetov kulturne dediščine

Za izvoz kulturne dediščine izven carinskega območja Evropske unije in iznos v države članice EU potrebujete dovoljenje.

Dovoljenje za izvoz oziroma iznos kulturne dediščine pridobite na Ministrstvu za kulturo. Pri uvozu predmetov kulturne dediščine pa morate izvozna dovoljenja pridobiti v državi izvora, če jih država predpisuje.

Vloga za iznos predmetov kulturne dediščine v države članice EU

 
Za izvoz predmetov kulturne dediščine izven carinskega območja EU in iznos v države članice EU je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izdaja Ministrstvo za kulturo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Na Ministrstvu za kulturo morate pridobiti dovoljenja za:


  • iznos predmetov kulturne dediščine iz Slovenije v drugo državo članico Evropske unije,
  • izvoz predmetov kulturne dediščine iz države članice Evropske unije v državo, ki ni članica EU.


Uvoz predmetov kulturne dediščine je preprost. Če država izvora predpisuje izvozna dovoljenja, jih morate predložiti pristojnim organom pri uvozu.


Če predmete kulturne dediščine uvaža ustanova s področja varstva kulturne dediščine za dopolnitev svojih zbirk, jo lahko na predlog Ministrstva za kulturo oprostimo uvoznih carinskih dajatev.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno