Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Prijava javne prireditve

Javno prireditev morate predhodno prijaviti pri pristojni policijski postaji, ki pokriva območje, na območju katere bo prireditev potekala.

Ob tem morate priložiti nekatere priloge.

Opozorilo: S klikom na spodnje povezave boste zapustili vodiča. Vrnitev bo možna le s ponovno aktivacijo vodiča.

Vlogi morate priložiti naslednje priloge
Soglasje za uporabo prostora

Soglasje lastnika prostora priložite v primeru, kadar prireditev ne poteka v lastnih prostorih ali prostorih, ki jih imate v upravljanju.

Obvestilo lokalni skupnosti

Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi.

Seznam občin

Zagotavljanje zdravstvene oskrbe na shodu

Izpolnite obrazec o zdravstveni ogroženosti. V obrazcu dodatno navedite oceno (in obrazložitev) o tipu prireditve in o oddaljenosti shoda od najbližjega izvajalca nujne medicinske pomoči (v kilometrih in minutah vožnje).

Priložite tudi dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na shodu (npr.: potrdilo, da oseba izpolnjuje pogoje za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, ali pogodbo o zagotavljanju zdravstvene oskrbe ipd.)

Zagotavljanje reda

Red na prireditvi lahko zagotavljate z reditelji*, ki jih določite sami, da bodo na shodu skrbeli za red, ali z varnostniki, ki jih zagotavlja subjekt, ki ima licenco za varovanje javnih zbiranj. Če bo red na prireditvi zagotavljala služba zasebnega varovanja (varnostniki in ne lastni reditelji), morate priložiti tudi pogodbo ali dogovor o zagotavljanju reda, sklenjen z varnostno službo.

V prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno navesti število rediteljev oziroma varnostnikov in njihovo razporeditev po prireditvenem prostoru. Za lažjo oceno potrebnega oziroma zadostnega števila rediteljev oziroma varnostnikov, k prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložite skico prireditvenega prostora, v katero boste vrisali razporeditev rediteljev oziroma varnostnikov po prireditvenem prostoru.

*reditelj na shodu je oseba, ki jo določi organizator, da skrbi za red na shodu oziroma prireditvi. Reditelj je lahko le državljan Republike Slovenije oziroma EU, ki je stara najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja glede na značaj shoda. Reditelj mora biti s posebnim telovnikom ali trakom ali kako drugače na obleki vidno označen z napisom “reditelj“. Reditelj ne sme biti oborožen ali uporabljati drugih prisilnih sredstev. Za delo rediteljev je odgovoren organizator prireditve.

SEZNAM VARNOSTNIH SLUŽB Z LICENCAMI

Dovoljenje za prekomerno obremenitev okolja s hrupom

Če se bodo na prireditvi uporabljene zvočne naprave, zaradi katerih bo okolje prekomerno obremenjeno s hrupom (npr. glasna glasba), morate priložiti dovoljenje občine za prekomerno obremenitev okolja s hrupom oziroma obvestilo o uporabi zvočnih naprav.

Pokanje z možnarji

Če se bo na prireditvi pokalo z možnarji, morate vlogi priložiti dokazilo o registraciji možnarja in o usposobljenosti posazmeznika, ki bo izvajal pokanje.

Kaj morate še vedeti?
Predvajanje glasbe

Če boste na prireditvi predvajali glasbo, morate predhodno ustrezno urediti prijavo predvajane glasbe avtorski agenciji:

1. IPF, Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov

ali

2. SAZAS

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

Prostovoljni prispevki se lahko zbirajo le v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog, kot je npr. elementarna ali druga nesreča oz. humanitaren ali splošno koristen namen.

Več o zbiranju prostovoljnih prispevkov

Organiziranje srečelova

Klasične igre na srečo lahko prirejate na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo pristojno za finance, samo če ste društvo ali neprofitna humanitarna organizacija, ki jim je bil podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu. Številčno loterijo, tombolo ali srečelov lahko priredite samo enkrat na leto z enim žrebanjem.

Druga društva lahko enkrat na leto priredijo tombolo ali srečelov v okviru lastnega enodnevnega kulturnega ali zabavnega programa, brez dovoljenja Ministrstva, pristojnega za finance, če skupna vrednost srečk ne presega 5.000 EUR in če vrednost posameznih dobitkov ne presega 300 EUR. Upravno enoto morate obvestiti o prireditvi takšne igre najpozneje osem dni pred nameravano prireditvijo.

Let brezpilotnega zrakopolova (dron)

Let brezpilotnega zrakoplova (drona) je na prireditvi dovoljen le na način, da ne pomeni nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje ljudi zaradi udarca ali izgube nadzora nad sistemom brezpilotnega zrakoplova in samo, če ne ogroža ali moti varnosti v zračnem prometu, javnega reda in miru. Za uporabo nekaterih vrst dronov potrebujete dovoljenje Javne agencije za civilno letalstvo.

Točenje alkohola na prireditvi
Kaj morate storiti pred izvedbo javne prireditve?
1

Prijava javne prireditve

OBVEZNO
Prireditev prijavite najmanj 5 dni pred dnevom prireditve pri policijski postaji, na območju katere bo prireditev potekala.
Dodatne informacije

Za prijavo prireditve ni potrebno plačati upravne takse.

POVRATNE INFORMACIJE