VodičOrganizacija javne prireditve ali javnega shoda

Za vašo prireditev bo značilna vsaj ena od naslednjih trditev: