Pogosto vprašanje

V:
Ali morajo biti člani verske skupnosti, katerih podatki so potrebni za registracijo, državljani Republike Slovenije?
O:
Ni nujno, da so člani državljani Republike Slovenije. Lahko so tujci, a morajo imeti v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče.
POVRATNE INFORMACIJE